Projekt nowych pozwoleń na budowę

Obecnie prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nad zmianą rozporządzenia, które reguluje kwestie pozwolenia na budowę. Wnioskodawcy chcą by forma wniosku przyjęła charakter formularza, którego wypełnianie będzie polegać na oznaczaniu właściwych pół, a nie jak dotychczas na opisywaniu planowanego zamierzenia. Wniosek ma zostać wprowadzony jeszcze w tym roku.

Dziś kwestie formalne w tym postępowaniu reguluje rozporządzenie z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127), wydane na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy ? Prawo budowlane.

Proponowana zmiana stanowić będzie kolejny etap prac nad usprawnianiem procedur związanych z procesem inwestycyjnym. Pierwszym krokiem było uruchomienie w tym roku obowiązku rejestracji elektronicznej wszystkich wniosków o pozwolenie na budowę, wpływających do starostw. Ma to służyć monitorowaniu ich losów, dzięki czemu nie powinno już dochodzić do sytuacji, gdy organy administracji rozpoznają niektóre sprawy poza kolejnością bądź żądają od inwestorów bezzasadnych uzupełnień dokumentów.

Obecnie inwestor zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę w for

rz, w którym wnioskodawca będzie wybierał spośród dostępnych opcji, zaznaczając odpowiednie pole, to rzeczywiste uproszczenie dla inwestorów.

Nowelizacja ułatwiłaby także urzędnikom w starostwach wprowadzanie odpowiednich danych i skróciłaby oczekiwanie na wydanie przedmiotowego pozwolenia. Zostałyby wyeliminowane także błędy w odczytaniu wniosku, w związku np. z brakiem możliwości rozczytania pisma wnioskodawcy. Z drugiej strony trzeba mieć jednak na uwadze ryzyko, jakie może pojawić się przy wypełnianiu wniosku, gdyby okazało się, że brakuje pewnych opcji spośród dostępnych do wypełnienia.

Formularz powinien przewidzieć każde możliwe zamierzenie budowlane, co może okazać się niewykonalne w praktyce. Może więc pojawić się problem w sytuacji, w której danego zamierzenia nie da się ująć w ramy formularza.

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

WYSZUKIWARKA
SCHOWEK

Nie dodano jeszcze ofert do schowka

ZGŁOŚ OFERTĘ SPRZEDAŻY

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz sprzedać lub poszukujesz nieruchomości do zakupu zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.

ZGŁOŚ OFERTĘ WYNAJMU

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz wynająć lub poszukujesz nieruchomości do wynajęcia zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.