Obowiązki właścicieli nieruchomości w zimie

Zimowe "obowiązki"

Posiadanie własnej nieruchomości to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki związane między innymi z utrzymaniem czystości i porządku na jej terenie oraz przylegających bezpośrednio do niej chodnikach. Utrzymanie właściwego stanu chodników reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z poźn. Zm.). Szczególnego znaczenia obowiązek ten nabiera w czasie zimy i opadów śniegu. Cytowana ustawa do obowiązków właściciela zalicza między innymi uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ustawa wyraźnie wskazuje, że w przypadku wypadku, do którego przyczynił się stan chodnika, odpowiedzialność spada na władającego przyległą nieruchomością. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie pokrywające szkody wynikłe z wypadku. Możliwe jest nawet zasądzenie renty.

Co się tyczy przylegających do posesji chodników to w zimie trzeba je odśnieżać jeśli są położone bezpośrednio przy nieruchomości. Jeżeli natomiast oddziela je pas zieleni to obowiązku już nie ma. Zwykle miastu czy gminie zależy na tym, aby chodniki przylegały bezpośrednio do działek. Kłopotliwy obowiązek dbania o porządek spada wtedy na władających tymi działkami.

Ustawa nie precyzuje terminu w jakim należy usunąć śnieg i lód z chodnika. Wiele zależy od interpretacji właściwego sądu. Sądy są zwykle wyrozumiałe i w przypadku nagłych i intensywnych opadów nikt nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jednak do wypadku dojdzie w skutek ewidentnego zaniedbania, odpowiedzialny będzie właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządzający lub użytkujący nieruchomość. Pomocnym może okazać się prowadzenie i dokumentacja czynności związanych z odśnieżaniem. W przypadku problemów można wtedy taką dokumentację wykorzystać w celu wykazania spełnienia swoich obowiązków.

Dodatkowo poza usunięciem lodu spod stóp pieszych trzeba także pamiętać o zalegającym na dachu śniegu. Należy również pozbyć się sopli, które mogą zagrozić przechodnim. Istotnym jest, że osoby wyznaczone do odśnieżania dachów muszą być przygotowane do tej pracy oraz mieć specjalne uprawnienia.

Koszty zaniedbań będą poniesione nie tylko w razie wypadku. Może też się zdarzyć kontrola, w wyniku której władający nieruchomością może otrzymać mandat. Taka inspekcja może być przeprowadzona przez:

- nadzór budowlany,

- policję,

- straż miejską.

WYSZUKIWARKA
SCHOWEK

Nie dodano jeszcze ofert do schowka

ZGŁOŚ OFERTĘ SPRZEDAŻY

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz sprzedać lub poszukujesz nieruchomości do zakupu zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.

ZGŁOŚ OFERTĘ WYNAJMU

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz wynająć lub poszukujesz nieruchomości do wynajęcia zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.