Jak wypowiedzieć umowę najmu

Jak właściciel powinien wypowiedzieć umowę najmu ?

Umowę najmu może rozwiązać właściciel jeśli najemca (lokator) nie płaci należności lub dewastuje mieszkanie. Należy jednak pamiętać, że umowa najmu musi być wypowiedziana w należyty sposób ponieważ w przeciwnym wypadku wypowiedzenie może okazać się nieskuteczne.

Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej. Właściciel jest zobowiązany w nim do podania przyczyny wypowiedzenia. Ich listę zawiera ustawa z 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art.11 tej ustawy właściciel może wypowiedzieć umowę w sytuacji, gdy najemca:

- nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy płatności (najczęściej chodzi o trzy miesiące). Wcześniej jednak musi uprzedzić na piśmie lokatora o zamiarze wypowiedzenia i dać miesięczny termin na zapłacenie zaległości. Dopiero kiedy lokator nie spłaci długu, ani nie podejmie negocjacji, właściciel mieszkania może rozwiązać umowę,

- wynajął, podnajął albo oddał lokal do bezpłatnego używania lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody właściciela,

- pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem np. wynajął lokal jako mieszkalny, a prowadzi w nim działalność gospodarczą,

- zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania mieszkańców, wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z inny lokali.

Nie oznacza to, że umowę najmu można wypowiedzieć tylko i wyłącznie na podstawie ww. artykułów. Właściciel może wypowiedzieć umowę z innych powodów niż te wymienione w ustawie, ale tylko gdy dopuszcza to zawarta umowa najmu.

Wypowiedzenie umowy najmu musi być złożone najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, ale nie później niż miesiąc wcześniej.

Po upływie okresu wypowiedzenia najemca powinien się wyprowadzić. Niestety nie zawsze jednak chce to zrobić. Jeśli taka sytuacja ma miejsce właściciel powinien wówczas zwrócić się do sądu rejonowego o wydanie wyroku eksmisyjnego. Niestety jego szybkie uzyskanie jest praktycznie niemożliwe co oznacza, że należy liczyć się z długotrwałym procesem eksmisyjnym.

Po uprawomocnieniu się wyroku właściciel powinien udać się do komornika, który jednak co do zasady nie wykona wyroku, gdy lokator nie ma zapewnionego lokalu socjalnego albo pomieszczenia tymczasowego.

Ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera długą listę osób, którym sąd ma obowiązek przyznać prawo do lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym. Są na niej:

-         kobiety ciężarne,

-         dzieci do 18. roku życia,

-         niepełnosprawni,

-         ubezwłasnowolnieni,

-         opiekunowie tych trzech wymienionych kategorii osób (pod warunkiem że z nimi mieszkają),

-         emeryci oraz renciści (spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej),

-         bezrobotni,

-         obłożnie chorzy,

-         a także spełniający wymagania uchwał rady gmin, tj. z reguły są to osoby o niskich dochodach.

Lokal taki może dostarczyć tylko gmina. Jeśli to nie nastąpi eksmitowany będzie nadal mógł mieszkać w dotychczasowym miejscu. Sytuacja ta może trwać latami. Często się zdarza, że w tym okresie ekslokatorzy na ogół nie chcą płacić za mieszkanie co prowadzi do tego, że zwykle musi to robić za nich właściciel.

Osobie, która ma orzeczoną eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, trzeba zapewnić tymczasowe pomieszczenie. Obowiązek ten spoczywa na wierzycielu lub gminie oraz teoretycznie na dłużniku (ten zazwyczaj nie jest tym zainteresowany). Obowiązuje taka sama zasada jak w odniesieniu do lokali socjalnych. Dopóki takiego pomieszczenia nie ma, dopóty eksmitowany zajmuje dotychczasowe lokum.

Komornik wstrzymuje się z eksmisją na sześć miesięcy i jeżeli w tym czasie nie znajdzie się pomieszczenie tymczasowe, to eksmitowany może trafić do noclegowni. Takie sytuacje mogą być częste, gdyż gminy nie mają stosownych pomieszczeń.

Dodatkowo wyroków sądowych o eksmisję nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku. Od tej zasady są jednak wyjątki. Okres ochrony nie przysługuje m.in. osobom z wyrokiem za znęcanie się nad rodziną.

 

Źródło: www.rp.pl

WYSZUKIWARKA
SCHOWEK

Nie dodano jeszcze ofert do schowka

ZGŁOŚ OFERTĘ SPRZEDAŻY

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz sprzedać lub poszukujesz nieruchomości do zakupu zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.

ZGŁOŚ OFERTĘ WYNAJMU

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz wynająć lub poszukujesz nieruchomości do wynajęcia zadzwoń +48 690 070 770 lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i ustalimy szczegóły współpracy.